De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Voorgeschiedenis

Na het debacle van de bestuurlijke toekomst 2014-2018, lijkt het bestuur niet meer capabel om Landsmeer  zelf te kunnen besturen. Dit gemeentebestuur is alleen maar bezig met het ballenspel naar welke van de omliggende gemeenten we zouden moeten gaan.  Het ballenspel is tevens voor het behoud van de eigen baan, maar is dat in het voordeel van de inwoners van de gemeente Landsmeer?  In de ballenbak is het leuk spelen, maar de knikkers in uw portemonnee moeten dat betalen. Dat is duurder dan men doet geloven. Amsterdam is voordeliger.

 

Opheffen Landsmeer?

Bestuurlijk gaat Landsmeer opgeheven worden.  Daar is iedereen het over eens. Men geeft zichzelf een brevet van onvermogen. Dat scheelt veel overheidsgeld. Alleen waar ga je je dan bij aansluiten?   Is dat Edam-Volendam? Ver weg over het Noord-Hollandkanaal? Dan houden de bestuurders nog een tijdje hun baan. Of is het de gemeente Amsterdam die de inwoners van Landsmeer veel voordelen kan bieden?

 

Belazert?

Het eigenaardige is dat de bestuurders van Landsmeer tot nu toe voortborduren op een wilsbesluit van 2015 dat allang niet meer uitvoerbaar blijkt. Dat poogt Positief-Landsmeer al jaren duidelijk te maken, maar die boodschap wordt zowel in de media als in de politieke arena tegengehouden. Wat is het belang en hoe kan dat?  Dat is een lang verhaal: bijvoorbeeld tot 2x toe het tegen houden van een referendum. , maar als de bestuurders de burger belazert door vol te houden dat Edam-Volendam de enige weg is, dan moet je opstappen.

 

 

Ilpers en Purmerlanders

 Ilpers en Purmerlanders zouden moeten kunnen kiezen of ze bij "Landsmeer" of Purmerend zouden willen behoren. Een referendum  dus. Dit referendum moet ook aan de Landsmeerders voorgelegd worden of ze in meerderheid voor Amsterdam kiezen.

Of zoals het er nu uitziet, enerzijds Waterland, Edam-Volendam Zeevang over het Noord-Hollandskanaal,

of de gemeente Amsterdam met al zijn voordelen:

 

 Wat zijn dan die voordelen bij de keuze Amsterdam?

 1. Een ‘gemeentelijk loket’ kan blijven voor de inwoners van Landsmeer in Landsmeer.

 2. over de waarde van uw huis hoeft u maar 50% OZBelasting te betalen. Landsmeer heeft geen erfpacht dus uw grond blijft uw eigendom.

 3. Uw huis wordt meer waard omdat het de luxe groene regio van Amsterdam wordt.

 4. Voor hen die dat bekoort; je wordt Amsterdammer zonder te verhuizen. Praat wat makkelijker als men vraagt: "Waar woon je? " Antwoord: "In Amsterdam".  Voor hen Die Landsmeerder willen blijven; De identiteit van het Landsmeerse gebied blijft. Dat is al regionaal en provinciaal vastgelegd tot in ieder geval 2040. We zitten ingeklemd tussen het Ilperveld en het recreatiegebied 't Twiske. voor de kosten van het onderhoud Twiske betaalt Amsterdam 30% (?) en  Landsmeer 2% (de 2% vervalt dan waarschijnlijk)

 5. Ambtenaren verdienen meer in Amsterdam wat ten goede kan komen aan de service verlening aan de burgers van Landsmeer. (minder verloop, meer telefonische backup, en als er één ziek is staat niet de zaak stil, maar zijn er 5 anderen bijvoorbeeld)

 6. Grotere ambtelijke ondersteuning op gebied van jeugd en zorg.

 7. Meer capaciteit voor ouderenzorg

 8. Beter afstemming politie, nazorg bij calamiteiten (slachtofferhulp) en overige calamiteiten

 9. Meer subsidiepotjes voor verenigingen, ook voor duurzaamheid en buurtprojecten

 10. Betere bescherming groen (ligt tot 2040 provinciaal vast), De VVD Landsmeer heeft ideeën het Landsmeerderveld (tussen de ringA10  en de v. Beekstraat) en nu al vol te bouwen.  Maar dat kan niet zonder infrastructuur: De wegen lopen nu al vast. !!!

 11. Beter cultureel aanbod en uitwisseling, meer subsidie mogelijkheden.

 12. Betere mogelijkheden voor infrastructuur en ontsluiting verkeer.

 13. goede afspraken voor behoud zwembad met subsidie

 14. meer geld voor onderhoud stoepen en wegen, enz rolstoeltoegankelijkheid!!!

 15. geen extra 100 euro uit uw portemonnee voor betaling rioolbelasting in 2023

 16. beter openbaar vervoer afstemming met bussen uit Amsterdam

 17. zo kunt u nog wel een aantal meer voordelen bedenken.

 18. De grootste winst zit m in uw portemonnee. U kunt dan zelf meer besteden of sparen. Of uw vermogen stijgt door de waardevermeerdering van uw huis.

 

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer