De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Voorlopig (moet nog bekrachtigd worden in een vergadering)

Verkort Verkiezingsprogramma Positief-Landsmeer 2018-2022

 

 1. Positief -Landsmeer kiest bij bestuurlijke fusie (opheffen van het bestuur)  ---als Landsmeer dan toch wordt opgeheven---- voor Amsterdam met zijn financiële voordelen voor de inwoners van Landsmeer. Daarbij gaat niet de identiteit van Landsmeer verloren en wordt juist niet alles volgebouwd.  Dat ligt allemaal al vast in de plannen van de provincie en de regio tot 2040. De bestuurders zouden niet persé (zoals de kaarten nu geschud zijn) voor Edam-Volendam moeten kiezen, maar een goede afweging voor het welzijn van de inwoners. In het verleden is ingespeeld op de angst voor de grote stad, maar dat is onterecht.
 2. Burger staat voorop, geen nummer, maar “de menselijke maat”..
 3. Kleinschalig passend openbaar paviljoen/terras aan de Breek met strandje in sportpark, De nieuwe surfsteiger is er al met bankjes, maar het kan beter,  trailerhelling voor boten aan de Breek is er ook al, meer waterrecreatie, terrassenbeleid.
 4. Verenigingsleven. De verenigingen noemen we ook wel het bruisend hart. Dat maakt elkaar 'herkenbaar'. We zouden dat zoveel mogelijk moeten faciliteren en elkaars vaardigheden benutten.
 5. Cultuur, muziek  en kunst bevorderen. Eventueel met stimuleringssubsidies, Een beleid met de buurt voor kunstuiting op straat;  beelden; straatmeubilair; buurtprojecten.
 6. Respect voor de Natuur en water; Het faciliteren van bestaande organisaties, coördineren, meer bewustwording voor Twiske en Ilperveld , onze achtertuinen, een groene gemeente. Het is niet vanzelfsprekend.
 7. Woningbouw voor starters en ouderen zoveel mogelijk bevorderen ivm doorstroming. Nu de woonvisie eindelijk is vastgesteld moet de gemeente er wat mee doen. "Tiny houses" zoals de particulier idee van de heer Ruijs bedoelt, kunnen in stichtingsvorm toegewezen worden aan de eigen inwoners voor jongeren, ouderen die kleiner willen wonen zonder meer-kosten als doorstromers huisvestingsbeleid!
 8. Zorg en welzijn, meer investeren voor later, De Keern wordt verbouwd inclusief de omgeving voor ouderen, Het dienstencentrum wordt verplaatst naar de nieuwe Keern met al zijn faciliteiten, Op de achtergelaten ruimte van het Dienstencentrum kan voor senioren en starters 'Tiny houses" gebouwd worden.
 9. jeugd sport en educatie: In samenwerking met scholen en verenigingen meer bewegen in het  kader van de gezondheid en het tegengaan van obesitas.  Voor de kinderen kunnen we in Landsmeer verder de mogelijkheden uitwerken van speelplaatsjes tot jeugdonderkomen  bij verenigingen of anderszins.
 10. Oudere Jeugd, Een rollerskatebaan op de ijsbaanterrein voor de jeugd en anderen. De “halfpipe” bij de ingang van het sportpark kan daar naar toe verhuizen. Eventueel een evenementen terrein met een klimwand die tevens dienst kan doen tegen eventuele geluidsoverlast. De vereniging “hard gaat ie” heeft te kennen gegeven daarvoor subsidiestromen van de provincie te kunnen benutten voor accommodaties . Anders zou de gemeente dat zelf kunnen aanboren.  Mogelijkheid voor een jeugdhonk/hangjongeren.
 11. Participatie: Het dorpse gevoel, leefbaarheid en buurtparticipatie bevorderen in de gemeente Landsmeer middels subsidie en medewerking aan initiatieven.
 12. Onderhoud: Stoepen en wegen op klachten inventariseren en prioriteit geven aan herstelreparaties. Rolstoeltoegankelijk en bestendig.
 13. De openbare orde en veiligheid afstemmen met Amsterdam en regio politie Zaanstreek. Grotere aandacht geven voor preventieve overlast en vandalisme. Betere afstemming met straatcoaches en politie Overlastgevoel niet bagatelliseren.
 14. Financiën: De financiële voordelen van Amsterdam benutten.  Daarnaast Een gezond financieel beleid waarbij we de rijksoverheid er op mogen attenderen dat taken en geldstromen niet steeds zwaarder mogen drukken op de inwoners. bijvoorbeeld de extra heffing in 2023 van 100 euro per gezin extra uit uw portemonnee als riool heffing terwijl dit helemaal niet nodig is. De andere partijen hebben hiervoor al toegestemd. u bent daarover niet geïnformeerd.
 15. Duurzaamheid: een mode woord en begrip. maar het gaat om met je tijd mee te gaan, Wie wil dat nu niet?  Steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden en technieken  belastingverlaging en lastenverlichting voor de inwoners door efficiënt (samen)te werken en dure fouten voorkomen. Geen dure krachten inhuren zolang dit kan..
 16. De identiteit van Landsmeer blijft behouden. Door de ligging in een groene omgeving wordt wonen in de gemeente Landsmeer als zéér Positief ervaren. Dat moet zo blijven. waarbij de groene omgeving “status quo” als uitgangspunt gehandhaafd blijft, Dit ligt vast in provinciale en regionale uitgangspunten tot 2040
 17. Economisch gezien:   Je zou Landsmeer meer “op de kaart kunnen zetten” en toegankelijk maken. De gemeente Landsmeer invullen wat mogelijkheden en wenselijkheden zijn op basis van de uitkomst van de 'toekomstvisie' van Landsmeer. zoals  werkgelegenheid, inkomsten, recreatie en toerisme, bv kleinschalig Hotel aan de ringA10  passend in de omgeving al of niet in samenhang met een zorghotel;
 18. Beleidsruimte: Overigens zijn 75% van de werkzaamheden van de gemeente uitvoeringswerkzaamheden van de  landelijke overheid. Daar hebben we weinig beleidsruimte in. Met andere woorden, je kan nog zo een mooi programma hebben, de beleidsruimte bepaalt grotendeels wat er mogelijk is.
 19. Leefbaarheid: Doe mee! maak wat moois van de gemeenschap van Landsmeer, samen kunnen we het aan! Evenwichtige aandacht (geld) en voorzieningen (dorpshuizen) voor Den Ilp en Purmerland
 20. Uw wensen en ideeën? met uw stem voor ons, kunnen we meer betekenen, bijvoorbeeld een andere inrichting voor het Noordblok aan de Breekoever, meer ten gunste van het algemeen belang in overeenstemming met de bewoners.

 

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer