De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Deze tekst is van november 2017, inmiddels is er heel veel veranderd, ook die informatie zullen we aanvullen .

Er is een hele heisa over mijn ingezetenschap en raadslidmaatschap geweest.  De voorkennis die de Gemeente Landsmeer heeft dat ze mogelijkerwijs mij mijn raadslidmaatschap kunnen ontnemen als ik geen ingezetene zou zijn van de gemeente Landsmeer, lijkt erg ver te gaan. Het lijkt me allemaal te doen om mij uit te schakelen als raadslid. Maar waarom??? Dat gaan we uitleggen de komende week

mvrgr

 

Landsmeer, 2 november 2017,

Beste mensen,

Er is een hele heisa over mijn ingezetenschap en raadslidmaatschap geweest.  De voorkennis die de Gemeente Landsmeer heeft dat ze mogelijkerwijs mij mijn raadslidmaatschap kunnen ontnemen als ik geen ingezetene zou zijn van de gemeente Landsmeer, lijkt erg ver te gaan. Het lijkt me allemaal te doen om mij uit te schakelen als raadslid. Maar waarom???

Dit gebeurt dan vanuit een machtpositie van het college Landsmeer, het moedwillig verkeerd toepassen van de wet BRP (basisregistratie personen) het ambtenarenapparaat daarvoor in te zetten en zelfs politie en de griffie. Dat is nogal wat! Hier wordt een vermenging van privé en politiek akelig zichtbaar als je je tegenstander zou willen uitschakelen.

Ik beperk me nu even tot de documenten die ik heb. De achtergronden en reacties op dit voorval snellen nu vooruit en ik kan daar niet meer overal op reageren.

In het kort komt hier op neer: hoe verzinnen ze het?

De gemeenteraad vindt me lastig omdat ik soms dingen doorzie en dan een ander geluid laat horen. Dat andere geluid heet democratie!

Nu heeft de gemeenteraad al eerder geprobeerd me te 'wippen' maar dat is niet gelukt. Met de huidige politieke mensen heeft het college een bijna waterdicht systeem bedacht om me via de wet het raadslidmaatschap me te ontnemen. Ze belazeren daarmee mijn kiezers en maken misbruik van privé voorkennis en hun macht.

 

Ik moet namelijk ingezetene zijn van de gemeente Landsmeer om raadslid te mogen zijn. Dat ingezetenschap gaat gepaard met een woonadres. Door omstandigheden is mijn huis tegen mijn wens in executoriaal onderhands verkocht. Ik mocht er van de aardige nieuwe eigenaar nog een tijdje in verblijven. De gemeente had met de voorkennis van de verkoop van mijn huis en dan dus het ontbreken van een woonadres kennelijk het plan opgevat mij uit Nederland te schrijven indien ik niet reageer op hun voornemen. Ik dien een zienswijze in en de gemeente publiceert hun beslissing in het kompas volgens hun brief.. Als mijn zienswijze niet gehonoreerd wordt mag ik ook geen raadslid meer zijn. Daar gaat het kennelijk om. Er is nog speciaal een daklozen beleidsplan geschreven dat inhoud dat ik me met een briefadres in Purmerend kan inschrijven. Dus ook geen ingezetene in de gemeente Landsmeer. Exit raadslid. Heel handig van de gemeente.

 

Echter ik vraag, zoals in de wet BRP bedoeld is, een briefadres aan op het gemeentehuis van Landsmeer. met de Camper val ik onder die regeling en volgens  het antwoord van Klijnsma geldt dat voor deze situatie ook als woonadres.  Er zijn 50.000 mensen met een briefadres in Nederland. bijvoorbeeld iemand op de grote zeevaart kan ook een briefadres hebben.  De BRP volgens staatsecretaris Klijnsma: 

 

"De essentie van de Wet basisregistratie personen (BRP) en het bijhouden daarvan is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken."

 

Welaan, ik ben heel goed te bereiken voor de gemeente.

Echter door al die wetten en regels met elkaar te koppelen, kunnen ze mijn raadslidmaatschap ontnemen. Dat is echt heel knap bedacht. Dat doe je niet zomaar en heb je juristen voor nodig.

 

 

Bijlagen: klik op de tekst voor het openen van de pagina.

1    Mijn zienswijze met 10 punten op die brief van de gemeente om mij 'uit Nederland' te schrijven. klik hier

2.   De brief van de gemeente dat ze voornemens zijn mij "uit Nederland" te schrijven. klik hier

3    Bijlage 1ste deel achterliggende gegevens van het onderzoek woonadres met medewerking van de politie

4    De antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (sociale zaken en werkgelegenheid en tevens namens staatssecretaris volksgezondheid,

     welzijn en sport), van 14 september 2017 op vragen van de SP met betrekking tot briefadres BRP

5    Relevante wetsartikelen BRP die de gemeente Landsmeer verkeerd toepast en ik in mijn zienswijze weerleg.

6   regeling briefadres Landsmeer De speciaal geschreven regeling briefadres 2017 gemeente Landsmeer, (was nooit eerder geschreven) en de publicatie in Kompas, plaatselijke krantje.

7    Gemeentewet art 10  lid 1

8    Kieswet artikel X1 en X5

9    Overige informatie, nog niet beschikbaar

10   Media o.a Parool, NHD

 

 

 

brief gem voornemen uitschrijven
mijn zienswijze
gem onderzoek
antw. Klijnsma
relevante art. BRP
regeling briefadres Landsmeer
media Parool
gem.wet art 10
kieswet art X2 en X2

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer