De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Wie is André La Fontaine? En wat beweegt ‘m.

In het kort: Hij probeert te begrijpen hoe een wereldbevolking door de eeuwen heen zich laat regeren en hoe dat werkt. Benadert de zaken van diverse kanten met de beste bedoelingen. doet  het niet voor zichzelf maar als leerproces. Past niet specifiek in een hokje en heeft een groot uithoudingsvermogen.

André is sinds 1986 in aanraking gekomen met de politiek, als eerste met een lijst en de landsmeerders zouden t als een aanbieding  (zie krantenart) kunnen zien.  In die tijd was de leefbare partijen nog niet zo algemeen en hij was zijn tijd vooruit. Hij heeft een andere benadering, open gedachte  en kan snel schakelen. Door de aparte onbekende benadering werd hij niet gekozen in 1986.

In 1991 kreeg hij als gemeentebelangen 1 zetel, door successen werd dat in 1994 3 zetels*

In 1994 3 zetels en

In 1998 4 zetels. Even groot als de gevestigde partijen. Echter VVD en PvdA hadden al langer een bondgenootschap en gaven de voorkeur aan samen te gaan.

In 2002 ging  hij verder met een themapartij voor 'meer vrouwen' in de politiek; de VIP, waar partijgenote Maja van Campen het later overnam ivm privé zorg die André La Fontane aan zijn dementerende moeder gaf.  Maja werd echter door de VVD overgenomen.   Vooraf aan die overname kon dankzij zijn ‘oude’ gemeentebelangen (6 zetels) een vrouwencollege samengesteld worden. Echter in 2003 gooide GRoenlinks de handdoek in de ring. .. Maja van campen zonderde zich af door voor te stemmen met de VVD voor een investering van het Breekoeverproject waar op dat moment geen dekking voor was. Rommelige tijd.

In 2006 richtte André La Fontaine een themapartij  “Politieke Vereniging Landsmeer” PVL op met de gedachte dat als je de verenigingen kan bundelen en daarmee het bruisend hart van Landsmeer en zijn identiteit te borgen. Onbekend maakt onbemind in die periode.  1 zetels voor die periode 2006-2010.  Robin Leenders had zich verbonden, maar werd, net als Maja van Campen later weggekaapt in de periode 2010-2014 door de VVD.  Verenigingen zijn echter alleen opgericht voor hun eigen clubactiviteiten. Onderlinge samenhang was er (nog) niet veel. Gebrek aan steun bij het college en gemeente gaven een doodlopende weg aan. Echter toch heeft het college de bundeling van krachten van de verenigingen trachten over te nemen in de periode 2014-2018. André was zijn tijd vooruit

In 2010 -2014 ging André verder met Positief-Landsmeer. Na zoveel kommer en kwel, privé en de wereldwijde crisis was Positiviteit het handelsmerk. 2 zetels

2014-2018 Positief Landsmeer groeide naar 3 echte zetels. André kreeg de meeste persoonlijke voorkeursstemmen van alle fractievoorzitters van de partijen.  Echter in deze periode ---we hadden toch mee moeten doen met de college gezien de stemmenwinst-- werden we uitgesloten en kregen alleen maar tegenwerking.  Het is ongelofelijk hoeveel energie en tijd de andere partijen hebben gestoken om het burgerreferendum, door ons gesteund, over de toekomst van Landsmeer, tot 2x toe tegen te houden. Ene keer te vroeg, andere keer te laat voor een referendum, was het argument.  Tja… En wij hebben als enige tegengestemd tegen het crematorium, De overige partijen die vóor het crematorium waren hebben dat later weer teruggedraaid, ten koste van…. Noem maar op. Met de bestuurlijke toekomst is Amsterdam ineens weggelaten en kwam niet meer terug. Maar Amsterdam geeft veel meer voordelen. Wat wij daarmee willen zeggen is, dat onze inbreng niet slecht is, maar dat wordt door de gevestigde partijen negatief afgedaan. Beetje fout van de meerderheid.

Inzet 2018-2022.  Geef de inwoners meer mogelijkheden voor keuzes en inbreng zoals de democratie bedoeld is.  Bijvoorbeeld wel de keuze voor Amsterdam als Landsmeer opgeheven wordt. En dan het Noordblok van de Breekoever, na 20 jaar nog niet klaar. En dan de mogelijkheden voor betaalbaar bouwen voor de eigen inwoners op de plekken die nog kunnen, middels stichtingen en toewijzing voor de eigen inwoners. Dat moeten we aanpakken.

krantenartikel  uit 1986

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer