De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Omhoog Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Dit is de brief van de burgemeester Nienhuis zelf van 23 november 2017, waarbij ik geen antwoord krijg op mijn vragen en het dossier gesloten wordt met betrekking tot mij woonadres.

bijlage 3 van motie van treurnis van 25 januari 2018

 

Astrid Nienhuis <a.c.nienhuis@landsmeer.nl>

23-11-17

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

aan mij

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Beste heer La Fontaine,

 

Onderstaande vragen heeft u recentelijk ingediend bij de griffier.

 

1. Wanneer krijg ik antwoord op mijn zienswijze?

2. Waarop baseert de burgemeester dat ik geen ingezetene zou zijn?

3. Waarom wordt dit in het presidium besproken?

4. Wat is de toelichting op de termijn (een ultimatum) om me voor donderdag 9 november 2017 me in te schrijven in Landsmeer als woonadres?

5. Wat zouden de consequenties zijn als ik me niet ingeschreven  zou  hebben? met ander woorden, wat zou er in de openbare raad gepasseerd zijn van 9 november 2017, behandeld zijn en/of welke relatie heeft dat met de rechtelijke uitspraak die niet op mij van toepassing is?

 

Vraag 3 is reeds beantwoord door de griffier. De vragen 1, 2, 4 en 5 hebben betrekking de uw adresonderzoek als inwoner. Het resultaat van een dergelijk onderzoek zou weliswaar implicaties voor uw raadslidmaatschap kunnen hebben gehad, maar het betreft een onderzoek rondom de woonsituatie van u als burger. Om die reden bent u bij de griffier bij het verkeerde adres.

 

In antwoord op uw vragen:

In het kader van het adresonderzoek wordt ruimte geboden aan de betreffende inwoner om een zienswijze in te dienen alvorens wordt beslist. Nu u zelf heeft bevestigd niet meer op de Lisstraat 31 woonachtig te zijn en zich voor afronding van het onderzoek heeft ingeschreven op een ander woonadres, is de het onderzoek gestaakt en het dossier gesloten. Uw inschrijving is immers overgegaan van de Lisstraat naar uw nieuwe adres.

 

Omdat u zich heeft ingeschreven op een ander adres alvorens het adresonderzoek was afgerond, is het dossier gesloten zonder dat een conclusie is getrokken of een besluit is genomen. Er is dan ook nimmer geconcludeerd dat u geen ingezetene meer zou zijn. Die laatste boodschap heeft u overigens zelf als raadslid wel met de raad gedeeld door indiening van uw motie hierover. Door sluiting van het dossier krijgt u ook geen antwoord meer op de ingediende zienswijze.

 

Uitsluitend uit coulance en zorgvuldigheid is u een termijn gesteld voor de inschrijving. Wettelijk is dit niet voorgeschreven. Wat op 9 november jl. gebeurd zou zijn als u zich niet had ingeschreven, kan ik u niet zeggen en is door uw inschrijving ook niet meer relevant. De rechtelijke uitspraak waaraan u refereert, is op uw verzoek toegezonden en gaat over de onderliggende problematiek. Daarin zit de relevantie.

 

Daar uw dossier gesloten is, beschouw ik ook de correspondentie hierover als gesloten. Er zijn vele momenten waarop wij elkaar ontmoeten. Ik neem aan dat u mij in persoon aanschiet indien nodig.

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid Nienhuis

Burgemeester gemeente Landsmeer

 

[T] 020 - 48 77 125/126

[E] secretariaat@landsmeer.nl

 

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer