De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Omhoog Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Landsmeer, 30-10-2017

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer

En mijn gewaardeerde collega raadsleden,

Per adres gemeentehuis,

Raadhuisstraat 1

1121 XC Landsmeer

 

Onderwerp: uw voornemen om mij ‘uit Nederland te schrijven’

 

Geacht College en beste raadsleden,

 

Ik schrijf u deze brief, mijn zienswijze, omdat het college mijn privéomstandigheden (negatief) bewust vermengt met mijn politiek functioneren.  Het doel moge duidelijk zijn: het elimineren van mij als persoon in de Landsmeerse politiek. Ik zou, als gekozen raadslid, uit de raad gezet worden op oneigenlijke gronden om mij uit Nederland uit te schrijven. Democratiemolest ten top. In plaats van een handreiking om mij onder moeilijke omstandigheden te helpen, zoals de wet voorschrijft, word ik als kwetsbaar persoon nog eens extra in de goot getrapt. Natrappen op dit bestuurlijk niveau als je al in de goot ligt, is zinloos geweld op burgemeester en wethouders niveau. Kennelijk de ware aard van dit college. Anti democratisch!

 

In uw brief van 6 oktober 2017 (bijlage 1) meldt u het voornemen met ingang van 6 okt 2017 de bijhouding van mijn persoonslijst ambtshalve op te schorten volgens art 2.21 wet BRP van wege vertrek naar: onbekend. Ik sta dan, dankzij uw toedoen, niet meer in Nederland ingeschreven.

Mijn zienswijze:

 

1.       Ten eerste kon ik tot 25 september 2017 gebruik maken van de Lisstraat 31 te Landsmeer, De nieuwe eigenaar, aardig man,  is terecht bang dat als hij zijn bouwaanvraag indient, hij problemen kan krijgen als hij mij verder helpt. Ik zou ook bang zijn van dit gemeentebestuur als ik hem was.

2.       Ten tweede, hoe ironisch, uw brief is gericht aan mijn adres Lisstraat 31, waar ik volgens u niet meer ingeschreven mag staan. Toch heb ik de brief gewoon uit de brievenbus gehaald op de Lisstraat. Dat is afgesproken met de nieuwe eigenaar.. Daarnaast, Ik kom bijna dagelijks op het gemeentehuis. U had de brief ook kunnen afgeven aan mij persoonlijk op het gemeentehuis. Precies 12 dagen nadat ik er niet meer mocht slapen in de Lisstraat 31, geeft u uw brief af op het adres de Lisstraat 31 met het voornemen mij uit Nederland uit te schrijven. Het lijkt wel een heksenjacht. Ik ben overigens nog steeds ingeschreven op de Lisstraat 31 op dit moment.

3.       Ten derde.  Mijn familie heeft mij een stukje grond aan de Lisstraat 31, wat niet verkocht is,  toegewezen waar ik een bouwvergunning voor wonen zal aanvragen. Dat wordt Lisstraat 31a Uw hele exercitie mij uit Nederland te schrijven is derhalve prematuur, het onderzoek onvolledig en mogelijk als abuis de droit aan te merken.

4.       Ten vierde, u heeft (wederom) de politie aangezet voor onderzoek (zie ambtelijk verslag bijlage 2), ambtenaren ten mij opgezet en de griffier zich met deze zaak laten bemoeien wat helemaal niet tot haar taak behoord. De enige die deze 3 ‘gemeentelijke afdelingen’ kan aansturen is burgemeester Nienhuis Landsmeer. Dat toont duidelijk de persoonlijke vete aan die de burgemeester kennelijk tegen mij heeft.

5.       Ten vijfde was de opdracht van het onderzoek al in een prematuur stadium er opgericht dat ik niet op het adres Lisstraat 31 zou wonen. Eerste gesprek ambtenaren en krediet bank dateren al van eerste kwartaal 2017. Er was al in dat stadium tevens uitgezocht hoe mijn positie als raadslid in gevaar kon komen en ik niet meer mee mocht doen aan de verkiezingen van 2018. Daarbij is het bewijs geleverd van de vermenging privé en mogelijke politieke eliminatie voor de gemeente Landsmeer. Dat zou toch niet mogen.

6.       Ten zesde is de wet BRP art. 2.21 totaal verkeerd toegepast op deze situatie en kan er sprake zijn van misbruik van macht. Want waaruit ontleent u de redelijke verwachting dat ik gedurende een jaar ten minste 2/3 in het buitenland zal verblijven? Ik kom toch op raadsvergadering en ben zeer regelmatig in het gemeentehuis van Landsmeer.  Graag antwoord!!!

7.       Ten zevende schrijft artikel 2.22 van de wet BRP “indien de ingezetene niet kan worden bereikt”. Ik spreek toch lijfelijk aanwezig veel raadsleden en ambtenaren in het gemeentehuis; al jaren lang en nog steeds. Hoezo kunt u me niet bereiken??? Ik beantwoord toch uw brief?  Graag antwoorden!!!

8.       Ten achtste schrijft de wet zelf voor dat u ambtshalve een briefadres moet verzorgen in artikel 2.23 lid 2 wet BRP. Dus deze wettelijk verplichte handreiking heeft u nagelaten (zie bijlage 3 en 4 tweede kamer) en zich alleen en enkel geconcentreerd om mij uit Landsmeer te schrijven en de daarmee voor u verbonden vooronderzoek toe te passen mij het raadslidmaatschap te ontnemen omdat ik dan niet meer in de gemeente zou wonen. Ik vind dat schandelijk en onbehoorlijk.

9.       Ten negende. U heeft speciaal voor deze gelegenheid een college van B&W regeling Briefadres 2017 doen uitwerken, aan welke ter inzage, zoals vermeld in het kompas dd 17 oktober 2017 (bijlage  5 ) ontbrak voor inzage, zoals ik vroeg in de raadsvergadering van 19 oktober 2017. In die regeling heeft een ambtenaar mij later desgewenst speciaal vermeld dat een briefadres in de toelichting artikel 2 lid 1 sub a,  van het collegestuk gehouden wordt in de gemeente Purmerend. Dit briefadres ligt echter buiten Landmeer. Ik beroep me op artikel 7, de hardheidsclausule, om niet buiten Landsmeer een gemeentelijk briefadres te krijgen. Want dan zou er vooropgezet alsnog een uitsluitingsgrond voor mijn raadslidmaatschap van de gemeente Landsmeer zijn. Ik maakt dan ook bij deze bezwaar op dat artikel van de door het college van B&W ingestelde briefadres. Ik verzoek een briefadres op het gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Per slot van rekening werk ik daar ook als raadslid. Het is in het algemeen belang. U zou niet met  uw handelen een bedreiging voor de democratie mogen zijn.

10.   Ten tiende. Ik woon nu tijdelijk in een Camper die mij ter beschikking is gesteld door vrienden en mensen die mij wel willen helpen, zonder vaste plaats in de gemeente Landsmeer. Ik beroep me op het overgangsrecht artikel 2 lid 1 onder b voor een briefadres op het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer, met reden als onder nr 9 van deze zienswijze. Dit is tevens een officiële aangifte als bedoelt voor de wet BRP. Ik heb dat per heden aan de onderzoeksambtenaar en politie laten weten op het gemeentehuis te Landsmeer en mijn Camper laten zien.

 

In afwachting van uw antwoorden op deze zienswijze.

Met vriendelijke groet

André La Fontaine

Mailadres: Andrelf1957@gmail.com

 

Er is niet inhoudelijk geantwoord op mijn zienswijze. Ik heb een adres dus denkt de gemeente: het hoeft niet meer

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer