De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

De leugens; het is een hetze en rookgordijn tegen fractievoorzitter La Fontaine.

Het antwoord!   Waarom?  Omdat hij kritisch betoogt dat bij opheffing van de gemeente Landsmeer,  Amsterdam veel meer voordelen biedt. Past dat niet in het plaatje van overige brave raadsleden?  Is hij daarom lastig en moet fractievoorzitter La Fontaine dan uit de gemeenteraad gewipt worden?

Onwaar Krantenartikel 6 januari 2018 (Hij is niet dakloos en dit artikel is zonder interview en wederhoor van de heer La Fontaine van Positief-Landsmeer) geplaatst in het Noord-hollandsdagblad via verslaggeefster Annette Snaas. Waarom dit oude nieuws?  Waarom wordt plotseling geheel uit zijn verband en onjuist gepubliceerd?

Maar wat nog erger is dat de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer, Anne Lize van Der Stoel,  dit onware krantenartikel als waar aanneemt.  Op 19 januari 2018, nog vóór haar officiële ceremoniële indiensttreding, komt ze persoonlijk als postbode om 16:30 u. een (verkeerde) brief in mijn brievenbus stoppen met een afschrift aan alle raadleden, en mij daarbij aanvalt op basis van dat onware krantenartikel. Anne Lize van der Stoel had ook aan kunnen bellen (ze was immers aan mijn deur) en aan waarheidsbevinding kunnen doen (woon ik er?). Wij zagen haar het pad oplopen, hoorde de brievenbusritsels en zagen haar weer weglopen.  De bel was binnen handbereik en ik was thuis. Nee, de brief was al geschreven en dat was het plan; mij opnieuw in discrediet te brengen, een rookgordijn opwerpen om andere zaken in de doofpot te stoppen!!!

In antwoord op bewijsvoering van mijn vriendin tegen de onheuse aantijgingen van de waarnemend burgmeester Anne Lize van der Stoel sputtert nog tegen en verschuilt zich achter het krantenartikel, dat er nog geen rectificatie was (!?! wat een vreemde benadering: ik wist helemaal niet van dat artikel van 6 januari 2018)  Ze verschuilt zich tevens achter de ambtenaren/ de griffier. zie het antwoord van Anne Lize van der Stoel.

Kortom, een slap aftreksel van de waarnemend burgemeester.  De griffier krijgt dus de schuld, want die had naar aanleiding van de brief (23 november) van de burgemeester mij nog een keer moeten verzoeken het inschrijvingsbewijs wat La Fontaine al aan de ambtenaren had gegeven. Of de ambtenaren krijgen de schuld want die hebben niets doorgegeven. Korte lijnen op het gemeentehuis???? Of de brief van de burgemeester van 23 november 2017 dat  het dossier gesloten was, is een leugen?   ‘Een goede binnenkomst’ van de nieuwe waarnemende burgemeester, Anne Lize van der Stoel die

bullet

we nog niet eens kennen of op het verzoek eerder te spreken niet ingegaan is,

bullet

de Fractievoorzitter van "Positief Landsmeer aanvalt zonder waarheidsbevinding,

bullet

nog niet ceremonieel beëdigd is

bullet

na de daad (aanval) op vrijdagmiddag 19 januari om 17:00 uur in de 3-sprong samen met ex burgemeester Astrid Nienhuis (die hier niets meer te zoeken heeft)  gaat na borrelen.  

 Fractievoorzitter La Fontaine is nooit dakloos geweest!    echter:  zie valse krantenartikel 6 januari 2018 NHD Annette Snaas  

vals krantenart 6 jan 18
De mail van de waarnemend burgem
Dit is de brief van de burgemees
Mijn reactie op de zware psychis

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer