De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Omhoog Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

De mail van de waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel naar aanleiding van bewijzen van de hoofdbewoner.

From: Anne Lize van der Stoel <a.l.vanderstoel@landsmeer.nl>
Sent: Tuesday, January 23, 2018 3:10:13 PM
To: 
Subject: Re: Woonadres dhr A.S.A. La Fontaine

 

Geachte mevrouw.

 

Dank voor uw mail van 19 januari j.l.

Uw Verklaring Hoofdbewoner is bekend bij de gemeente Landsmeer.

In het krantenbericht Noord-Hollands Dagblad van 6 januari j.l. wordt de heer La Fontaine sprekend opgevoerd: “Ik kreeg er wel drie aangeboden”, zegt het raadslid dat tegenwoordig in een camper woont. Tot zover het krantenbericht. “drie” slaat volgens het Noordhollands Dagblad op briefadressen. 

De zin tussen aanhalingstekens suggereert dat de heer La Fontaine met het Noordhollands Dagblad heeft gesproken. 

Ook stel ik vast dat geen rectificatie van het bericht van 6 januari j.l. plaats vond tijdens dagen na publicatie.

Navraag bij de griffie leerde dat de heer La Fontaine volgens de daar liggende daar nog woonachtig is aan de Lissstraat 31, te Landsmeer. geen verhuisbericht bij de griffie had aangeboden. Een raadslid wordt geacht bij de griffie zijn woon- en verplaats te melden.

Kortom, reden te over voor verwarring over het woonadres.

De brief aan de heer La Fontaine stopte ik op Zonnedauw 18 in de brievenbus, aangezien dat de snelste manier van bezorgen was.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Anne Lize E.C. van der Stoel,

waarnemend burgemeester Landsmeer.

 

  

 

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer